Maklumat

Khusus untuk konten-konten sastra seperti puisi, cerpen dan esai silahkan kunjungi http://blog.edelweis-art.com. Terima kasih (Penulis)

Senin, Oktober 27, 2008

OPRASI = (BASA-)BASI


wingi ana wong mati
ketabrak goning gili
nganggo motor ketabrak mobil
pecah ndase
ancur awake
gara-garane panik
ngindari polisi
sing lagi oprasi

mbuh,
jan-jane aku ra ngerti
oprasi ora malah
gawe tertib lalu lintas
malah nambah kecelakaan
lan onare dalan
kaya' sing wis-wis
wong-wong pada blingsatan
yen kepapag ana oprasi
ning dalan
blingsatan
pada kabur sakentrang-kentrang
gawe ruwed
gawe semrawude dalan
tapi
--jarene
mending
daripada kecekel
seket, satus ewu
bisa-bisa
melayang

mbuhlah
wong-wong ya kadang ora tertib aturan
nganggo motor ora lengkap surat-surate
nganggo motor sering klalen karo keslametane
--endas gundul ora nganggo helm
tapi polisine ya kadang semrawud
oprasi kadang seenake deweke duwe wudel
maen tilang maen cekel
sing akhir-akhire ya UUD
: ujung-ujunge duwit
soale dong anuk kasuse pada
kaya' wong liwat nganggo motor ora nganggo helm
nglangar ngarepe kantor polisi
ora dilipri
tapi dong pas lagi oprasi ...
mati!!

Indonesia memang negara badut
karena akehe penghunine badut-badut
mbuh pejabate mbuh rakyate
akehe senenge mbadut
sing polahe kadang gawe
weteng mules pengin ngentut
duut!!!

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar